Kontakt Kalisz - Mazek Nieruchomości

Kontakt

Mazek Nieruchomości

ul. Górnośląska 34
62-800 Kalisz
Tel./Fax 062 767 00 07

Joanna 535 155 444
Kuba 537 537 538
Maciej  537 537 536

biuro@mazek-nieruchomosci.pl

Napisz do nas wiadomość

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1. Administratorem danych osobowych jest MTM Consulting Developer.

2. Siedziba administratora danych osobowych mieści się pod adresem:
Aleja Wojska Polskiego 116 62-800 Kalisz.

3. Kontakt do inspektora ochrony danych: kontakt@mtmconsulting.pl

4. Zbierane dane osobowe są przetwarzane do realizacji umów rezerwacyjnych, umów przedwstępnych zakupu nieruchomości, umów deweloperskich - na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu deweloperskiego oraz dokonania transakcji przeniesienia własności lokalu mieszkalnego.

5. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących czynności jest konieczne i prawnie wymagane. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych. Może Pani/Pan je poprawiać, aktualizować. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

8. Ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa.